Bod č.16.:

FIN/4 - Odstoupení Ing. Jiřího Basla z funkce člena dozorčí rady společnosti Parking Plzeň s.r.o. a návrh na volbu nového člena

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Písemné prohlášení Ing. J. Basla o odstoupení z funkce)
Příloha č.2 (Související usnesení orgánů města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:566 rok:2015

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX