Bod č.15.:

FIN/3 - Změna v orgánech společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. v souvislosti se změnou její akcionářské struktury od 1. 1. 2016

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 500 ze dne 8. 10. 2015)
Příloha č.2 (Dopis primátora č.j. SZ MMP/001315/15 ze dne 12. 10. 2015)
Příloha č.3 (Související usnesení orgánů města)
Předloženo na stůl (Nový krycí list)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:565 rok:2015

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX