Bod č.33.:

ORP/5 - Revokace usnesení ZMP č. 40 ze dne 29. 1. 2015

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMP č. 9 ze dne 15.1.2015)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 40 ze dne 29.1.2015)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 1137 ze dne 29.10.2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:583 rok:2015

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX