Bod č.17.:

EAP/5 - Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 10 - 11/2015

(předkladatel:Bc. Lokajíček)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva o činnosti FV ZMO P2 - Slovany za období 10-11/2015)
Příloha (Informativní zpráva o činnosti FV ZMO P2 - Slovany za období 10-11/2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:74 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 1.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX