Bod č.11.:

KT/1 - Název nově vznikající ulice v k.ú. Božkov

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení KRI RMO P2)
Příloha č.2 (Mapka)
Příloha č.3 (Mapka)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:69 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 1.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX