Bod č.64a.:

RadM/3 - Městská soutěž na prodej volné bytové jednotky na adrese E. Beneše č. or. 12, Plzeň – byt č. 17

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (protokol o průběhu městské soutěže (E. Beneše č. or. 12))
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:615 rok:2015

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX