Bod č.64b.:

RadM/4 - Městské soutěže na prodej nemovitých věcí na adrese Karlova 30, Karlova 32

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (protokoly z městských soutěží)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:616 rok:2015

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX