Bod č.21.:

TAJ/2 - Informativní zprávy předložené na 7. zasedání ZMO Plzeň 3

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (zápis č. 5 z jednání Osadního výboru v Plzni-Valcha)
Příloha č.2 (Zápis č. 6 z jednání Osadního výboru v Plzni-Valcha)
Příloha č.3 (Zápis č. 6 z jednání Osadního výboru v Plzni-Radobyčicích)
Příloha č.4 (zápis č. 7 z jednání Osadního výboru v Plzni-Radobyčicích)
Příloha č.5 (Zápis č. 8 z jednání Osadního výboru v Plzni-Radobyčicích)
Příloha č.6 (povodnňová problematika)
Příloha č.7 (termíny konání RMO a ZMO v roce 2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:87 rok:2015

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 23.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX