Bod č.9a.:

NámK/1 - Ukončení členství v dozorčí radě BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným a návrh na volbu nového člena

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 – Písemné prohlášení Ing. P. Šrámka, MBA o ukončení členství v DR BIC Plzeň)
Příloha č.2 (č. 2 – Usnesení RMP č. 203 ze dne 19. 2. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:559 rok:2015

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX