Bod č.16.:

ŽP/1 - Informativní zpráva o činnosti společnosti Čistá Plzeň s. r. o.

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (informativní zpráva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:73 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 1.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX