Bod č.7.:

EK/1 - Stanovisko k novému způsobu podpory sportu ze strany městských obvodů

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Stanovisko k novému způsobu podpory sportu ze strany MO)
Důvodová zpráva (Stanovisko k novému způsobu podpory sportu ze strany MO)
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 1178/2015)
Příloha č.2 (Usnesení RMO 3 č. 423/2015)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:73 rok:2015

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 23.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX