Bod č.8.:

EK/2 - 25. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - převod z MMP doplatku neinvestiční účelové dotace na pokrytí výdajů na činnosti v agendě sociálně-právní ochrany dětí v roce 2014

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (25. RO - převod doplatku dotace na pokrytí výdajů OSPOD v roce 2014)
Důvodová zpráva (25. RO - převod doplatku dotace na pokrytí výdajů OSPOD v roce 2014)
Příloha č.1 (RO 25/2015)
Příloha č.2 (Žádost o navýšení rozpočtu SVV)
Příloha č.3 (Usesení ZMP č. 420/2015)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:74 rok:2015

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 23.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX