Bod č.9.:

EK/3 - 26. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - úprava rozpočtu výdajů MO Plzeň 3 v rámci rozpočtu Odboru dopravy a životního prostředí ÚMO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (26.RO - úprava rozpočtu ODŽP)
Důvodová zpráva (26.RO - úprava rozpočtu ODŽP)
Příloha č.1 (RO 26/2015)
Příloha č.2 (Žádost ODŽP o úpravu rozpočtu)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:75 rok:2015

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 23.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX