Bod č.10.:

EK/4 - 28. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí dotace na úhradu výdajů souvisejících s výkonem sociální práce

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (28. RO - přijetí dotace na sociální práce)
Důvodová zpráva (28. RO - přijetí dotace na sociální práce)
Příloha č.1 (RO 28/2015)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 1055/2015)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:76 rok:2015

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 23.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX