Bod č.11.:

EK/5 - 29. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Plzně do rozpočtu MO Plzeň 3 pro Odbor dopravy a životního prostředí

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (29. RO - přijetí fin. prostř. z FŽP MP na výsadbu dřevin)
Důvodová zpráva (29. RO - přijetí fin. prostř. z FŽP MP na výsadbu dřevin)
Příloha č.1 (RO 29/2015)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 1083/2015)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:77 rok:2015

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 23.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX