Bod č.12.:

EK/6 - 30. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Plzně do rozpočtu MO Plzeň 3 pro Odbor dopravy a životního prostředí

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (30. RO - přijetí fin. prostř. z FŽP MP na posekání orobince)
Důvodová zpráva (30. RO - přijetí fin. prostř. z FŽP MP na posekání orobince)
Příloha č.1 (RO 30/2015)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 1082/2015)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:78 rok:2015

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 23.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX