Bod č.3.:

KVDÚP/1 - Projednání upraveného návrhu Územního plánu Plzeň

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (zápis komise výstavby dopravy a územního plánování)
Příloha č.2 (usnesení ZMO 7/2005) (*)
Příloha č.3 (usnesení ZMO 22/2005) (*)
Příloha č.4 (usnesení ZMO 74/2009) (*)
Příloha č.5 (usnesení ZMO 2/2015) (*)
Příloha č.6 (odkaz na upravený Územní plán)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:69 rok:2015

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 23.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX