Bod č.13.:

EK/7 - 31. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti za měsíce 07 - 09/2015

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (31. RO - přijetí neinv. dotace na aktivní politiku zaměstnanosti)
Důvodová zpráva (31. RO - přijetí neinv. dotace na aktivní politiku zaměstnanosti)
Příloha č.1 (RO 31/2015)
Příloha č.2 (Oznámení o přijaté dotaci)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:79 rok:2015

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 23.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX