Bod č.14.:

EK/8 - Návrh rozpočtu MO Plzeň 3 na rok 2016 a rozpočtový výhled v letech 2017 až 2019

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh rozpočtu MO Plzeň 3 na rok 2016 a rozpočtový výhled v letech 2017 až 2019)
Důvodová zpráva (Návrh rozpočtu MO Plzeň 3 na rok 2016 a rozpočtový výhled v letech 2017 až 2019)
Příloha č.1 (Návrh rozpočtu MO Plzeň 3 na rok 2016 a rozpočtový výhled v letech 2017 až 2019)
Příloha č.2 (Komentář k návrhu rozpočtu)
Příloha č.3 (Podklad pro sestavení rozpočtu)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 1178/2015)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:80 rok:2015

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 23.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX