Bod č.20.:

KV/1 - Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 7. zasedání ZMO Plzeň 3

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zápis z 10. jednání KV ZMO3)
Příloha č.2 (Zápis z 11. jednání KV ZMO3)
Příloha č.3 (Zápis z kontrolní skupiny na výběrové řízení veřejné zakázky: Zateplení objektu služebny hasičské zbrojnice Radobyčice)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:86 rok:2015

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 23.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX