Bod č.6.:

TAJ/1 - Změna tvorby a použití Sociálního fondu ÚMO 3 a schválení Dodatku č.2 Statutu sociálního fondu ÚMO 3 a dodatku č. 2 Pravidel používání Sociálního fondu ÚMO 3

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Návrh dodatku č. 2 Statutu sociálního fondu ÚMO Plzeň 3)
Příloha č.2 (Návrh dodatku č. 2 k Pravidkům používání sociálního fondu pro zaměstnance ÚMO Plzeň 3 a pro uvolněné zastupitele MO Plzeň 3)
Příloha č.3 (Dodatek č. 2 Kolektivní smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Plzeň, Úřadem městského obvodu Plzeň 3 a Základní organizací odborového svazu státních orgánů a organizací při ÚMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (Zápis zjednání zástupců ÚMO Plzeň 3 a Základní organizací odborového svazu státních orgánů a organizací při ÚMO Plzeň 3)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:72 rok:2015

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 23.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX