Bod č.4.:

ST/2 - Návrh novely Statutu města Plzně

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (návrh novely Statut města Plzně) (*)
Příloha č.2 (návrh stanoviska MO 3 k novele statutu města)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:70 rok:2015

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 23.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX