Bod č.15.:

EK/9 - Poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2015

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu MO 3 )
Důvodová zpráva (Poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu MO 3 )
Příloha č.1 (Žádost č. 119)
Příloha č.2 (Žádost č. 255)
Příloha č.3 (Žádost č. 260)
Příloha č.4 (Žádost č. 262)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:81 rok:2015

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 23.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX