Bod č.9.:

EAP/3 - Návrh rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2016, výhled 2017-2019

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh rozpočtu na rok 2016 + rozpočtový výhled)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Obsah materiálu)
Příloha č.2 (seznam zkratek v materiálu)
Příloha č.3 (komentář)
Příloha č.4 (tabulková část materiálu)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:67 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 1.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX