Bod č.5.:

ST/3 - Pojištění odpovědnosti zastupitelů a Městského obvodu Plzeň 3

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (pojištění odpovědnosti zastupitelů obce)
Příloha č.2 (dotazník pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:71 rok:2015

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 23.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX