Bod č.6.:

EAP/4 - Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - září 2015

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozbor hosp 1 - 9 2015 - návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Rozbor hosp 1 - 9 2015 - důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Rozbor hosp 1 - 9 2015 - obsah)
Příloha č.2 (Rozbor hosp 1 - 9 2015 - textová část)
Příloha č.3 (Rozbor hosp 1 - 9 2015 - tabulková část)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:64 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 1.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX