Bod č.8.:

EAP/1 - Schválení účetního odpisu nedokončených investic MO Plzeň 2 - Slovany (rozhodnutí o nedokončení investic)

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Seznam PD)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:66 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 1.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX