Bod č.16.:

EK/10 - 32. rozpočtové opatření roku 2015 - převod z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 - zvýšení podílu na daních

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (32. rozpočtové opatření rozpočtu roku 20 - zvýšení podílu na daních)
Důvodová zpráva (32. rozpočtové opatření rozpočtu roku 20 - zvýšení podílu na daních)
Příloha č.1 (RO 32/2015)
Příloha č.2 (Usesení ZMP č. 560/2015)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:82 rok:2015

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 23.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX