Bod č.17.:

EK/11 - 33. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - převod finančních prostředků z FŽP MP do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 55. MŠ Plzeň, Mandlova 6, p. o. za účelem realizace projektu "Cesta do Trnkovy kouzelné zahrady"

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (33. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - převod fin. prostředků z FŽP MP do rozpočtu MO 3 pro 55. MŠ na projekt "Cesta do Trnkovy kouzelné zahrady")
Důvodová zpráva (33. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - převod fin. prostředků z FŽP MP do rozpočtu MO 3 pro 55. MŠ na projekt "Cesta do Trnkovy kouzelné zahrady")
Příloha č.1 (RO 33/2015)
Příloha č.2 (Usn. RMP č. 1278/2015)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:83 rok:2015

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 23.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX