Bod č.18.:

EK/12 - 27. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - úprava rozpočtu výdajů ukazatele "Dotace (výbor, komise)"

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (27. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - úprava rozpočtu výdajů ukazatele "Dotace (výbor, komise)")
Důvodová zpráva (27. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - úprava rozpočtu výdajů ukazatele "Dotace (výbor, komise)")
Příloha č.1 (RO 27/2015)
Příloha č.2 (Přehled)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:84 rok:2015

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 23.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX