Bod č.69.:

TN/1 - Zajištění funkčnosti software a informačních systémů ve společnosti VODÁRNA PLZEŃ a.s. po 1. 1. 2016

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (č.1. Zápis z jednání se zástupci VEOLIA ČR, a.s., z 5. 11. 2015)
Příloha č.2 (č.2. Usnesení č. 489 ze ZMP 8. 10. 2015)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX