Bod č.64.:

MAJ/4 - Uzavření konečné smlouvy o zřízení služebnosti na dokončenou stavbu po provedení IA MO Plzeň 2 - zatěžující pozemky parc.č. 1191/1, 1191/2, 1191/3 a parc.č. 1191/4, vše k.ú. Božkov – revitalizace „Božkovského ostrova“.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost MO Plzeň 2 ze dne 24. 6. 2015)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP ze dne 21. 7. 2015)
Příloha č.3 (dříve přijatá usnesení RMP a ZMP)
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 2 č. 97/2011)
Příloha č.5 (Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB)
Příloha č.6 (kolaudační souhlas)
Příloha č.7 (studie celkové revitalizace "Božkovského ostrova")
Příloha č.8 (KM z náhledu ČÚZK + geometrický plán)
Příloha č.9 (snímky z KM - modrá mapa se zákresem, územní plán, letecký snímek, orient. turist. mapa )
Příloha č.10 (usn. RMP č. 1211 ze dne 19. 11. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:695 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX