Bod č.61.:

MAJ/1 - Odkoupení pozemku parc.č. 80/6 v k.ú. Božkov od fyzické osoby po dokončení stavby „Rekonstrukce komunikace K Hrádku v Plzni“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (souhlas)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (nájemní smlouva)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (doporučení KNM ze dne 3. 11. 2015) (*)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 1207 ze dne 19. 11. 2015) (*)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:692 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX