Bod č.65.:

MAJ/5 - Zrušení usnesení ZMP č. 425 ze dne 6. 9. 2012 ve věci bezúplatného převodu pozemku parc. č. 12785/5 k. ú. Plzeň, v plném znění.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (doporučení KNM RMP a předešlá usnesení RMP a ZMP z roku 2012)
Příloha č.2 (kataastrální mapy)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 1212 ze dne 19. 11. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:696 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX