Bod č.62.:

MAJ/2 - Výkup spoluvlastnického podílu ve výši 15/600 z celku pozemku parc.č. 11148/2 v k.ú. Plzeň od fyzické osoby

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (vyjádření vlastníka)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 145/2014)
Příloha č.4 (zákres pozemků)
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP ze dne 3. 11. 2015) (*)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 1208/2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:693 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX