Bod č.18b.:

TAJ/8 - Plán činnosti Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany na rok 2016

(předkladatel:Ing. Rada)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:77 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 1.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX