Bod č.63.:

MAJ/3 - Majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou v k.ú. Litice u Plzně (lokalita Dubová hora - západ); uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní – HOCHTIEF CZ a.s, HEGEMON KL spol. s r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (změny jednotlivých článků smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 2010/002514) (*)
Příloha č.2 (žádosti vč. vyčíslení nákladů na TDI)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ vč. zákresů TDI)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 175/2010 ve znění usnesení ZMP č. 231/2010)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.7 (doporučení KNM) (*)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 1210/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:694 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX