Bod č.13.:

FIN+KŘTÚ/1 - Žádost o dotaci pro projekt „Rekonstrukce vnitrobloku Koterovská – Chvojkovy Lomy“ a schválení aktualizovaného projektu regenerace sídliště

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.2 (Program "Regenerace sídlišť" 2016)
Příloha č.11 (Projekt regenerace sídliště Plzeň-Slovany, centrální část)
Příloha č.12 (Projekt regenerace sídliště Plzeň-Slovany, centrální část )
Příloha č.13 (Projekt regenerace sídliště Plzeň-Slovany, centrální část )
Příloha č.14 (Projekt regenerace sídliště Plzeň-Slovany, centrální část )
Příloha č.15 (Projekt regenerace sídliště Plzeň-Slovany, centrální část )
Příloha č.16 (Projekt regenerace sídliště Plzeň-Slovany, centrální část )
Příloha č.17 (Projekt regenerace sídliště Plzeň-Slovany, centrální část )
Příloha č.18 (Projekt regenerace sídliště Plzeň-Slovany, centrální část )
Příloha č.19 (Projekt regenerace sídliště Plzeň-Slovany, centrální část )
Příloha č.110 (Projekt regenerace sídliště Plzeň-Slovany, centrální část )
Příloha č.111 (Projekt regenerace sídliště Plzeň-Slovany, centrální část )
Příloha č.112 (Projekt regenerace sídliště Plzeň-Slovany, centrální část )
Příloha č.113 (Projekt regenerace sídliště Plzeň-Slovany, centrální část )
Příloha č.114 (Projekt regenerace sídliště Plzeň-Slovany, centrální část )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:643 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX