Bod č.33.:

BYT/1 - Prominutí nevymahatelných pohledávek z nájemného a služeb spojených s užíváním bytů

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2 (Zápis z Finanční komise)
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:663 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX