Bod č.67.:

MAJ/7 - Zrušení usnesení ZMP č.376 ze dne 17 6.2004 a projednání smluvního vztahu dle předloženého znění textu návrhu KS č. 1529334322 ve věci odkoupení parc.č. 4113/2 k.ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – MO ČR, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (návrh kupní smlouvy)
Příloha č.2 (dříve přijatá usnesení RMP a ZMP)
Příloha č.3 (korespondence MO ČR z 9. 10. 2007)
Příloha č.4 (žádost města Plzně)
Příloha č.5 (sdělení MO ČR ze dne 4. 6. 2015)
Příloha č.6 (požadavek MO ČR ze dne 17. 7. 2015)
Příloha č.7 (sdělení MO ČR 20. 10. 2015 )
Příloha č.8 (katastrální mapy)
Příloha č.9 (doporučení KNM RMP ze dne 24. 11. 2015)
Příloha č.10 (usnesení RMP ač. 1287/2015)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:698 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX