Bod č.6.:

ÚKEP/2 - Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt “Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“ s ohledem na změnu způsobu provozování vodohospodářské infrastruktury města Plzně od 1. 1. 2016

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Změna podmínek poskytnutí dotace akce Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň)
Příloha č.2 (Rozhodnutí o poskytnutí dotace Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň)
Příloha č.3 (Smlouva č. 12126311 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rímci OPˇŽivotní prostředí na projekt Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:638 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX