Bod č.7.:

ÚKEP/3 - Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt “Dostavba kanalizace – Plzeň-Litice“ s ohledem na změnu způsobu provozování vodohospodářské infrastruktury města Plzně od 1. 1. 2016

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Změna podmínek poskytnutí dotace akce Dostavba kanalizace - Plzeň -Litice)
Příloha č.2 (Rozhodnutí o poskytnutí dotace Dostavba kanalizace - Plzeň-Litice)
Příloha č.3 (Smlouva č. 12130691 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OP Životní prostředí na projekt Dostavba kanalizace - Plzeň-Litice)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:639 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX