Bod č.28.:

OŠMT/2 - Změna zřizovací listiny 7. mateřské školy Plzeň, Kralovická 35, příspěvkové organizace z důvodu zřízení služby péče o dítě v dětské skupině

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 352 ze dne 13. 10. 2015)
Příloha č.2 (Úplné znění zřizovací listiny 7. MŠ Plzeň)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 1274 ze dne 19. 11. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:658 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX