Bod č.9.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 13. 10. 2015 do 5. 11. 2015

(předkladatel:Mgr. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 13. 10. 2015 do 5. 11. 2015)
Důvodová zpráva (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 13. 10. 2015 do 5. 11. 2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:641 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX