Bod č.10.:

ŘEÚ/1 - Poskytnutí dotací z programu "Plzeňské podnikatelské vouchery 2015-16"

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Poskytnutí dotací z programu "Plzeňské podnikatelské vouchery 2015-16")
Důvodová zpráva (Poskytnutí dotací z programu "Plzeňské podnikatelské vouchery 2015-16")
Příloha č.1 (Tabulka vyhodnocení žádostí)
Příloha č.2 (Usn. ZMP č. 283 ze dne 18. 6. 2015)
Příloha č.3 (Program podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňském kraji "Plzeňské podnikatelské vouchery 2015-16") (*)
Příloha č.4 (Usn. RMP č. 1205 ze dne 19. 11. 2015 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:642 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX