Bod č.25.:

KŽP/2 - Žádost 55. mateřské školy Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Cesta do Trnkovy kouzelné zahrady“.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:655 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX