Bod č.26.:

KŽP/3 - Žádost Městského obvodu Plzeň 9 - Malesice o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Revitalizace polní cesty Malesice - Radčice“.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:656 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX