Bod č.34.:

RadD/1 - Dodatek č. 4 Dohody o spolupráci v rámci projektu WTC Pilsen mezi statutárním městem Plzeň a společností Anglické nábřeží a.s.

(předkladatel:radní Dvořák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva) (*)
Příloha č.1 (Dodatek č. 4 k Dohodě o spolupráci ze dne 19. 9. 2011)
Příloha č.2 (Dohoda o spolupráci)
Příloha č.3 (Usnesení dle bodu 8 důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:664 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX