Bod č.12.:

ŘEÚ/3 - Rozpočet města Plzně na rok 2016 včetně rozpočtového výhledu na roky 2017-2019

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočet města)
Důvodová zpráva (Rozpočet města)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Rozpočet města)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Aktualizovaný dokument "Strategické záměry rozvoje města")
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Usn. ZMP č. 561 ze dne 12. 11.2015)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - Usn. RMP č. 738 ze dne 25. 6. 2015)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - Zásady pro sestavení návrhu rozočtu na rok 2016)
Příloha č.6 (Příloha č. 6 - Dlouhodobý finanční plán 2020 - 2026)
Příloha č.7 (Příloha č. 7 - Usn. ZMP č. 416 ze dne 1. 9. 2011)
Příloha č.8 (Příloha č. 8 - Usn. ZMP č. 181 ze dne 26. 4. 2012)
Příloha č.9 (Příloha č. 9 - Návrh smlouvy o poskytnutí příplatku k základnímu kapitálu)
Příloha č.10 (Příloha č. 10 - Usn. RMP č. 1291 ze dne 16. 11. 2015)
Příloha č.12 (Usnesení FV ZMP 12/2015)
Předloženo na stůl č.1 (Příloha č. 11- Usn. PMDP, a.s. ve věci uzavření Smlouvy o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základn kapitál)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:636 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX