Bod č.27.:

OŠMT/1 - Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 2010/002769 ze dne 25. 6. 2010 uzavřené mezi Plzní, statutárním městem a Techmania Science Center o.p.s.

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva 2010/002769)
Příloha č.2 (Dodatek č. 1 ke smlouvě 2010/002769)
Příloha č.3 (Dodatek č. 2 ke smlouvě 2010/002769)
Příloha č.4 (Dodatek č. 3 ke smlouvě 2010/002769)
Příloha č.5 (Návrh dodatku č. 4 ke smlouvě 2010/002769)
Příloha č.6 (Žádost Techmania Science Center o.p.s.)
Příloha č.7 (Zápis KVV RMP ze dne 6. 10. 2015)
Příloha č.8 (Zápis KVV RMP ze dne 1. 12. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:657 rok:2015

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX